<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Norges Landsforbund av Homøopraktikere
  Fagkrav Publisert: 01/01/2013  

NLH som bransjeforbund har vektlagt de ”store og kjente” terapiformer og satt minimum fagkrav til dem. Mindre kjente terapiformer blir et slags supplement som inngår i skoleutdannelsen eller den etterutdanning NLH har hatt i 18 år. Mellom 2001 til 2003 var videreutdanningen på 225 uv. timer og totalt i løpet av 13 år 550 uv. timer i forskjellige fag.

Fagkravene (minimum av det NLH godkjenner, det fagspesifikke) er som følger:

Akupunktur: 240 uv. timer i teori. 120 uv. timer i praksis.

Biopati: 370 uv. timer som inkluderer 10 forskjellige store og små fag.

Kinesiologi: 250 uv. timer.

Fysikalsk Aromaterapi: 190 uv. timer Aromaterapi massasje. Oljeteori 184 uv. timer. Soneterapi/akupressur 63 uv. timer. Klassisk massasje 41 timer. Eleven vil i tillegg investere ca 270 timer til klientbehandlinger og utredninger av disse.

Homotoksikologi - resonanshomøopati (på Tysk, Homotoksinlære etter Dr. H.H. Reckeweg): 250 uv. timer, pluss praksis 50 timer. I tillegg er store deler av videreutdanningen på 550 uv. timer Homotoksikologi.

Homøopati klassisk: 600 uv. timer inklusive pugging av 150 homøopatmidler. Praksis i pasientbehandling i tillegg.

Reflexologi: 250 uv. timer over 2,5 år. 40 klientbehandlinger i tillegg.

Soneterapi: 280 uv. timer. Praksis inkludert.

Massasje, svensk og norsk: 175 uv.timer. Praksis inkludert.

Fysiopati, Akupressur, trykk og massasje av aku. punkter: 294 uv timer.Praksis inkludert

Aromatisk Fysiopati, terapeutisk massasje: 294 timer. Praksis inkludert.

Kraniosakralterapi: 288 uv.timer.

Helserelatert aromaterapi: 250 uv.timer.

Ki-terapi: 300 uv.timer.

Aurioculoterapi/Eciwo-akupunktur (øreakupunktur): 150 uv.timer.

Ernæring og Mikroskopering: 112 uv.timer.

Resonansterapi: 120 uv.timer.
Under resonansterapi dekker godkjennelsen bruk av forskjellige typer test- og behandlingsutstyr:
- Bioresonansterapi (BRT)
- Vegatest (BT)
- Meridian Resonanstest (MRT)
- Elektroakupunktur av Dr. Voll (EAV)
- Prognos
- Biofotontest (BT)
- Lybra Resonanstest
- Ki-test
- Photontest
- Biotron Resonanstest
- Ionterapi m.m.

Tillegg: NLHs krav til anatomi, fysiologi og patologi.
Tillegg: 50 uv. timer i Veksfag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), lovverk og markedsføring. Veksfag godkjent av Saborg.

TFT, EFT, AFT terapi: 60 uv.timer. 50 timers praksis med 60 behandlinger og 6 vellykkede dokumenterte klientbehandlinger. 2 års oppfølging som inkluderer 15 uv. timer og 50 timer veksfag, loverk og markedsføring etter Saborgs krav.

NLP terapi: NLP Master Practitioner. I tillegg 50 timer Veksfag.

Healing. I tillegg 50 timer Veksfag.

Hypnoterapi: Min. 88 uv. timer, 44 timer selvstudium, 10 dokumenterte klientbehandlinger og i tillegg 50 timer Veksfag.

Dette er de fagkrav vi stiller som inngangsbillett til våre medlemmer. Godkjenningskomiteen følger løpende med og justerer timekravene når det generelt øker i markedet. Som vi har skrevet, kommer anatomi, fysiologi, patologi på minimum sykepleier nivå og veks fag i tillegg. I november 2008 ble det i bransjen vedtatt minimum 50 timer VEKS fag. Dette ser bransjen for seg blir knyttet til registeret for Alternative behandlere i Brønnøysund. De timer vi oppgir er forelesningstimer. Hver student har egenstudie og studie i kollokviegrupper og praksis timer som er 4 – 6 ganger høyere enn uv. timer. Flere skoler vi har godkjent pensum til har høyere krav. Dette er minimum hva NLH godtar.

Tankefeltterapi er annerledes. Terapiformen er lett å lære. Basisutdannelsen i Tankefelt terapi er for noen uten anatomi og fysiologi, dette kompanseres med med veksfag, etikk og markedsføring og en oppfølling over 2 år for modning over tid. Derfor vektlegges mye praksis og trening. De fleste tankefelt terapeuter i NLH har utdannelse fra skoler innen alternativ medisin og flere er sykepleiere og hjelpepleiere. Noen har fra tidligere annen utdannelse som tilsier at de ikke har den fulle utdannelse i anatomi, fysiologi og patologi som vanlige NLH medlemmer. De er allikevel underlagt NLHs totale regelverk, som er krav til videreutdanning. Flere følger i dag videreutdanningen hvor vi nå underviser i anatomi, fysiologi og patologi.