<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Norges Landsforbund av Homøopraktikere
  Klageorgan    

NLH har eget klageorgan for deg som har noe å klage over. Første kontakt tar du med Linn på tlf: 51 56 30 38. Hun vil bringe saken videre til leder for NLH's klageorgan som er Elisabeth Bokheim. Alle i klageorganet er underlagt taushetsplikt på skolemedisinsk nivå.