<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Norges Landsforbund av Homøopraktikere
  Etisk Utvalg    

Etikk er et stort felt. Problemer kan oppstå mellom kollegaer. Etisk dilemma kan oppstå i behandlingssituasjonen mv. NLH's etikk utvalg tar opp saker av allmen karakter som har med etikk og kommunikasjon mellom behandler - pasient og kollegaer. Leder i etikk utvalget er Lindi Lein og Elisabeth Bokheim