Norges Landsforbund av Homøopraktikere(NLH)

er et bransjeforbund som samler de viktigste faggruppene innen erfaringsmedisin under en felles yrkestittel: HOMØOPRAKTIKER.

Homøopraktikere kaller seg for "allmenn praktiserende alternative terapeuter".
Dette innebærer at den enkelte terapeut bør ha en bredere kompetanse, være en allmenn praktiker som mestrer flere terapiformer som kan bringe pasienten tryggest, billigst og hurtigst mot bedre helse. NLH stiller fagkrav til 31 terapiformer. Se Fagkrav.
Kontakt Styret i NLH

NLH´s medlemmer bruker også terapiformer det ikke stilles fagkrav til:

Akupunktur 2000, PEK, Bindevevsmassasje med flere. Dette er tilleggsterapier Homøopraktikere kan velge å tilegne seg. Disse brukes som supplement til terapiformer det settes fagkrav til.

Det viktigste er imidlertid diagnosen. Skal en alternativ behandler vite hva og hvordan han skal behandle er diagnosen eller anamnesen det viktigste verktøy. Flere NLH terapeuter har anskaffet seg diagnoseverktøy som HRV, Funksjonsanalyse, EKG, MRT, RT, med mer. Se Terapiformer

Forbundet har 896 medlemmer. Medlemmer av NLH har mellom tre og fem års utdannelse fra forskjellige alternativmedisinske skoler i inn eller utland. NLH stiller krav til utdannelse i anatomi, fysiologi og patologi (høyere antall timer enn sykepleiere) og et eller flere naturvitenskapelige fag. (Strateginotat 4,1) Bestått eksamen gir rett til fullverdig medlemskap.

NLHs medlemmer etterlever et etisk regelverk, har taushetsplikt, må føre journal, må følge regler om eksklusjon basert på foreningens vedtekter og er tilknyttet en obligatorisk forsikringsordning hvor hvert medlem er ansvarsforsikret for 10 mill. NLH har eget etisk råd og klagenemd for pasienter.

Styret i NLH

Tittel Navn Telefon Mobil
Formann John Hetlelid 51563537 92281120

Styremedlem
Etisk Råd

Lindi Lein 31271747 92846629
Styremedlem Tone Strand 73536369 92600149
Styremedlem Gull D. Wildendahl    
Styremedlem Kim Hetlelid 51563068 92281123
1.Varamedlem Elisabeth Bokheim 37405904 45603989
2.Varamedlem Geir Magne Andersen 62344144 95080130

 
 
  Kurs i Veksfag 9-11. juni 2017 Les mer  
  Fagkurs og Årsmøte 17-19.03.17 Les mer
Inkalling generalforsamling 18.03.17 Les mer
 
  Fagkurs og Årsmøte 2017 Påmelding  
  Heilpraktikerskolen Starter 4-5.02.17 Les mer  
  NLHs årsmøte/fagkurs 17-19.03.2017 Les mer  
  Ordet hypnose er nå blitt lovlig å bruke  
  Homøopraktikeren nr.1-2017 lagt ut til online lesning Høy oppløsning eller Lav oppløsning  
  Homøopraktikeren nr.1-2017 er lagt ut Les  
  Kurs i PEK 31/10-1/11-16 Påmelding  
  En samlet alternativ sektor? Les mer  
  Sukker på godt og vondt. Les mer  
  SABORG ønsker mer makt Les mer  
  Selvforgiftning fra tarmen av Raimo. Les mer  
  Næring og Mental Helse av Anna Widell Les  
  Norges Landsforbund av Homøopraktikere sitt strategi dokument. Les mer